Бюджет району

20 сесія зміни до бюджету за 17 р. Додаток 1Додаток2Додаток3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Звіт бюджет за 17 р.додаток 1Додаток 2 за 2017 с.ф.додаток 3 і 4додаток 5Додаток 6Зміни до бюджету на 18 р додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

21 сесія зміни до бюджету додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

22 сесія звіт бюджет Таблиця 1 за 1 кварт 2018 додаток 2 за 1 кварт 2018додаток 3,4 видатки на 01.04.17додаток 5Додаток 6Зміни до бюджету додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

Сесія 24 Зміни до бюджету додаток 1додаток 2додаток 3.xlsдодаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

Сесія 25 Звіт бюджет за 9 місяців Додаток 1 за 9 міс 2018 Додаток 2 за 9 міс 2018Додаток 3 і 4 видатки на 01.10.18додаток 5Додаток 6Зміни до бюджету додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

Сесія 26 внесення змін до бюджету додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

Сесія 27 внесення змін до бюджету Додаток 1додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7,

Бюджет Таращанського району на 2019 рік Додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 28 зміни до бюджету на 2018 рік Додаток 1додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7

Сесія 28 Звіт бюджет за 2018 рік Додаток 1Додаток 2Додаток 3-4додаток 5Додаток 6

Сесія 28 зміни бюджет на 2019 рік Додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4, Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

29 сесія внесення змін до бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

30 сесія Внесення змін до районного бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

31 сесія Внесення змін до районного бюджету Додаток 1додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 32 внесення змін до районного бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Звіт бюджет за І півріччя Додаток 1Додаток 2Додаток 3-4додаток 5Додаток 6

Сесія 33 внесення змін до районнного бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7, Додаток 8     

Звіт бюджет за 9 місяців Додаток 1Додаток 2Додаток 3-4Додаток 5Додаток 6

Сесія 34 Внесення змівн до бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Прогноз районного бюджету Таращанського району на 2021-2022 рокиДодаток прогноз на 2021-2022

Бюджет Таращанського району на 2020 рік Додаток 1додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 35 Внесення змін до бюджету до 2019 року Додаток 1Додаток 2, Додаток 3додаток 4.Додаток 5.Додаток 6Додаток 7додаток 8.

Виконання районного бюджету за 2019 рік Додаток 1Додаток 2Додаток 3-4Додаток 5Додаток 6

Внесення змін до бюджету на 2020 рік Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 36 внесення змін до бюджету на 2020 рік  Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7, додаток 8 

Сесія 37. Внесення змін до районного бюджету 2020 Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 38. Звіт бюджет за І квартал Додаток 1Додаток 2, Додаток 3-4Додаток 5Додаток 6

Внесення змін до бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 39 — звіт бюджет за 1 півріччя, Додаток 1Додаток 2Додаток 3-4Додаток 5Додаток 6

Внесення змін до бюджету , Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8

Сесія 41, Внесення змін до районного бюджету — Додаток 1.Додаток 2Додаток 3.додаток 4.Додаток 5.Додаток 6Додаток 7.додаток 8

Сесія 42 Звіт бюджету за 9 місяців Додаток 1Додаток 2Додаток 3-4Додаток 5Додаток 6

Внесення змін до бюджету Додаток 1Додаток 2Додаток 3додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7додаток 8