Таращанська районна рада, на підставі рішення районної ради від 13 червня 2019 року №630-31-VII, оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Таращанської районної ради «Таращанський  центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Таращанської районної ради «Таращанський  центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Місцезнаходження закладу: 09500, вул.. Шевченка, 66, м.Тараща, Таращанський район, Київська обл..

Основні напрями діяльності закладу: основні напрями діяльності Комунального некомерційного підприємства Таращанської районної ради «Таращанський  центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» визначено у розділі 3 Статуту (додаток 1).

Приймання документів від претендентів: документи від претендентів на участь у конкурсі приймаються з 08 липня 2019 року по 22 липня 2019 року включно за адресою: м. Тараща, вул.. Героїв Чорнобиля, 1. Довідки надаються за телефоном (04566) 5-33-74 та за електронною адресою: tararayrada@ukr.net.

Перелік документів, які подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі Порядок);

3) резюме у довільній формі;

4) копії документів про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

6) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

7) довідка МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

10) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років).

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту

Умови оплати праці керівника визначаються чинним законодавством та рішеннями Засновника підприємства.

Істотні умови контракту визначаються відповідно до умов типового контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я.

 Дата і місце проведення конкурсу

Конкурсний відбір відбудеться у приміщенні Таращанської районної ради за адресою: м. Тараща, вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3-й поверх, зала засідань 25 липня 2019 року.

 Статут ЦПММСД

Структура ЦПММСД

кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності ЦПММСД