Регламент

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Таращанської районної ради

від 17 лютогор 2016 року № 39-05-VІІ

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 1. Загальні положення

Стаття 1. Таращанська районна рада  є  органом  місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад міста та сіл Таращанського району.

   Стаття 2. Порядок діяльності  районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад «,  іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

   Стаття 3. Регламент  затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради  відповідного скликання, про що приймається рішення ради. Він встановлює порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 4. Діяльність районної ради, її органів здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, урахуванні громадської думки.

У сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, представники місцевих рад, органів виконавчої влади,  трудових  колективів,  політичних  партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації.

Гласність роботи  районної ради  забезпечується  шляхом публікації звіту засідань ради в районній газеті «Таращанський край», в інших засобах  масової інформації, на офіційному веб-сайті Таращанської районної ради, оприлюднення прийнятих рішень та проектів рішень Таращанської районної ради у порядку, передбаченому чинним законодавством, оприлюднення протоколів пленарних засідань та засідань постійних комісій відповідно до вимог чинного законодавства та цього Регламенту.

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. На   засіданнях  районної ради  можуть  бути  присутніми громадяни на визначених для них місцях і  за  попереднім  записом, який веде секретаріат Таращанської районної ради. Заявки на запис подаються не пізніш як за добу до засідання в письмовій формі за юридичною адресою Таращанської районної ради. Рішення про проведення закритих засідань районної ради може бути прийнято відповідно до законодавства для розгляду конкретно визначених питань

    Стаття 5. Здійснення  районною радою  своїх  повноважень базується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

   Стаття 6. Робота  районної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. В інших випадках забезпечується переклад виступів на українську мову.

 II.Сесії районної ради

Стаття 7. Організація роботи ради.

 1. Районна рада проводить свою роботу сесійно.  Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.
 1. Пленарні засідання ради починаються о 10-ій і закінчуються не пізніше 18-ої години. Обідня перерва встановлюється з 12-ої до 13-ої години. Через кожні наступні 2 години роботи  сесії оголошується перерва на 15 хвилин.
 1. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання  документів, проведення засідань комісій,  депутатських  груп, фракцій,  запрошення посадових осіб тощо.

   Стаття 8. Перша сесія  районної ради нового скликання.

 1. Першу сесію новообраної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
 1. Першу сесію відкриває і веде до обрання тимчасової президії голова районної територіальної виборчої комісії.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб — представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

 1. На розгляд першої сесії виносяться питання:

1) про результати голосування і підсумки виборів депутатів районної  ради;

2) про обрання тимчасової президії;

3) про обрання секретаріату ради;

4) про обрання лічильної комісії;

5) про затвердження зразка бюлетеня по виборах голови  Таращанської районної ради;

6) про обрання голови  районної ради;

7) про утворення постійних комісій.

Після обрання голови ради він веде пленарні засідання районної ради. За пропозицією голови ради до порядку денного пленарного засідання першої сесії можуть бути додатково включені наступні питання:

1) про обрання заступника голови ради;

2) про обрання складу постійних комісій та їх голів;

4) про утворення виконавчого апарату ради та затвердження його структури, чисельності і витрат на утримання.

Стаття 9. Чергові і позачергові сесії.

 1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок — не рідше ніж один раз на місяць. .
 1. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

 1. Позачергова сесія скликається головою ради у дводенний строк після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради  є  обґрунтовані  заперечення  щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-денний строк доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками голови ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-денний термін.

 1. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини  депутатів  чи  голови  районної державної адміністрації у двотижневий строк з  моменту їх надходження, та у випадках, якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені цим регламентом, або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови районної ради.
 1. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 4 даної статті регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів чи голови райдержадміністрації, або у разі, якщо посади голови та заступника голови районої ради є вакантними, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше як одну третину  складу ради, або постійною комісією ради.
 1. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Не пізніше ніж через три робочі дні з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, така електронна петиція направляється до профільної постійної комісії Ради для опрацювання.

Профільна постійна комісія районної ради розглядає електронну петицію на своєму засіданні та за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, приймає висновки і рекомендації, а також у разі необхідності готує відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд пленарного засідання сесії районної ради.

З метою розгляду електронної петиції, яка за висновками профільної постійної комісії виноситься на розгляд пленарного засідання ради, пленарного засідання скликається не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду такої електронної петиції.

Стаття 10. Повідомлення про скликання сесії.

 1. Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.
 1. Депутати заздалегідь повідомляються про час скликання і місце проведення сесії ради. Розпорядження голови про скликання сесії публікується у газеті «Таращанський край» або оголошується по районному радіомовленню не пізніше, як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Проекти рішень Таращанської районної ради оприлюднюються у порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій, проведення позачергових сесій або в інших виняткових, заздалегідь не передбачуваних випадках, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

       Виняткові випадки – це обставини непередбачуваного характеру, появу та наслідки яких неможливо спрогнозувати, а також питання місцевого значення, термінове не вирішення яких може завдати шкоди громадівським інтересам.

У разі скликання позачергової сесії або в інших виняткових випадках, розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів та населення у будь-який спосіб не пізніше, ніж за один день до сесії.

Документи позачергової сесії районної ради  або в інших виняткових випадках видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 11. Реєстрація депутатів.

 1. Перед початком  кожного  пленарного  засідання  ради проводиться персональна  реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це голову ради або його заступника.
 1. Головуючий на сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення  про відкриття засідання ради.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 12. Запрошені на сесію.

 1. На засідання ради можуть бути запрошені сільські голови, міський голова, керівники відділів, управлінь, інших підрозділів  райдержадміністрації,  районних організацій і установ, а також підприємств усіх форм власності та інші, які мають відношення до питань,  що розглядаються на сесії.
 1. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій формується список запрошених.
 1. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію.

Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

 1. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

Стаття 13. Ведення сесії.

 1. Сесію районної ради відкриває (крім першої), веде і закриває голова ради, а за його відсутності заступник голови ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.
 1. Головуючий на сесії:

—  відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви;

—  забезпечує дотримання депутатами цього регламенту;

—  організовує розгляд питань порядку денного;

— надає слово депутатам та запрошеним;

— оголошує заяви, повідомлення, інформації;

— ставить питання на голосування, оголошує його результати:

— вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

— здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання етики поведінки на пленарних засіданнях — вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо.

Стаття 14. Лічильна комісія.

 1. Лічильна комісія утворюється рішенням ради в кількості 5 осіб на весь час повноважень ради з метою чіткої організації процедур голосування та забезпечення підрахунку голосів.

Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

Комісія обирає із свого складу голову і заступника голови комісії, секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів.

Засідання комісії проводяться гласно і лише відкрито.

 1. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу  органів,  що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

За підсумками  засідань  лічильної  комісії  складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

Стаття 15. Секретаріат сесії.

 1. Секретаріат сесії утворюється рішенням ради в кількості 5 осіб на весь час повноважень ради. При потребі до роботи секретаріату залучаються працівники виконавчого апарату ради.

Секретаріат обирається відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

 1. Секретаріат обирає голову, заступника голови секретаріату. У разі відсутності останніх їх обов’язки виконує один із членів секретаріату.

Протоколи організаційних засідань секретаріату доводяться до відома депутатів.

 1. Секретаріат сесії:

—  здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи сесії і далі у разі потреби;

— реєструє записки з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити, та передає  його головуючому на сесії;

—  веде облік виступаючих на сесії;

— реєструє проекти документів, заяв, повідомлень, депутатських запитів, пропозицій та    прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп і фракцій та в  разі потреби забезпечує їх розповсюдження як  офіційних  документів сесії;

—  організовує спільно із виконавчим апаратом  районної ради  запис засідань сесії на магнітофонну стрічку та протоколу сесії.

Стаття 16. Планування роботи ради.

 1. Робота ради планується на  рік. 

Голова ради формує та вносить на розгляд сесії орієнтовний перелік питань для розгляду на сесії ради. Після обговорення він затверджується рішенням сесії ради.

У переліку зазначається назва питання, строки його підготовки та відповідальні за підготовку, доповідач.

 1. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які районна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятих рішень.
 1. Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.

Стаття 17. Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі переліку питань, необхідних для розгляду на сесіях за його ініціативою, та на підставі пропозицій, внесених депутатами, постійними комісіями, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Порядок денний повідомляється депутатам   у порядку, передбаченому статтею 10 Регламенту.

 1. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами не пізніше як за 25 робочих днів до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд.
 1. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, в інших виняткових випадках або якщо їх розгляд не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документів та можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії та/або райдержадміністрації, тощо.
 1. Проект порядку  денного  сесії  обговорюється  і затверджується радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 1. У порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається «Різне».
 1. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.
 1. Проекти рішень, що внесені на розгляд до Ради, подаються до постійної комісії з питань законності і правопорядку, регламенту та депутатської етики для вивчення на відповідність проекту рішення антикорупційному законодавству.

Стаття 18. Організація розгляду питань.

 1. Обговорення питання на сесії ради включає :

—  доповідь голови комісії, його заступника або іншого визначеного доповідача;

— запитання доповідачу, відповіді на них;

—  співдоповіді (у разі потреби);

— запитання співдоповідачам,  відповіді на них;

—  виступи депутатів;

—  заключне слово доповідача, та співдоповідачів.

 1. Для доповідей на сесіях ради надається до 25 хвилин, співдоповідей — до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова — до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів  голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

 1. Рішення про припинення виступів  приймається  радою більшістю голосів від загального складу ради у випадках:

—  якщо список бажаючих виступити вичерпано;

—  якщо ніхто не подав заяву про надання слова;

—  у разі закінчення визначеного для виступів часу;

—  у разі внесення  пропозицій депутатів  щодо  припинення  обговорення.

Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів, можуть бути додані до відповідного протоколу.

Стаття 18-1. Скорочена процедура обговорення питань на пленарному засіданні районної ради.

 1. Розгляд питань  за  скороченою процедурою обговорення (далі —  скорочена  процедура)  здійснюється за рішенням районної ради.
 2. Скорочена процедура обговорення включає:

1) виступ  голови комісії, його заступника, іншого його представника або іншого суб’єкта внесення пропозицій на розгляд ради з оголошенням запропонованого проекту рішення;

2) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли (якщо такі є і будуть ставитися на голосування);

3) оголошення головуючим про перехід до голосування.

Стаття 19. Порядок надання слова.

 1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається від комісії, фракції до початку пленарного засідання в письмовій формі на ім’я голови ради, а також і в усній формі депутатами на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.

Секретаріат сесії формує список осіб, які попросили слово, окремо з кожного питання у порядку черговості подання заяви.

Головуючий на пленарному засіданні надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

 1. Депутат у будь — який момент може відмовитися від свого запису на виступ.
 1. Голова, заступник голови ради, голови постійних комісій, керівники депутатських груп, фракцій, представники більшості та опозиції (якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням комісії) мають право на виступи на загальних підставах.
 1. Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.
 1. Запитання доповідачам і  співдоповідачам  ставляться письмово або усно.

Стаття 20. Прийняття рішень.

 1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
 1. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або (за її дорученням) через виступ представника комісії.

Проекти рішень Таращанської районної ради оприлюднюються у порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій, проведення позачергових сесій або в інших виняткових заздалегідь не передбачуваних випадках, коли такі проекти актів оприлюднюються  негайно після їх підготовки.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий  на засіданні оголошує про перехід до  голосування.  З  початку голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.
 1. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого  рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи  відхилення  ставиться  на голосування питання про прийняття документа в цілому.
 1. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування за потребою та оголошує кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.
 1. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
 1. Рішення ради приймаються  більшістю  депутатів  від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради та заступника голови ради.
 1. При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», «проти» чи утримується від голосування.
 1. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним та таємним голосуванням.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь — кого з депутатів, підтриманою не менше як третиною депутатів, присутніх на сесії, або у випадках, передбачених законом.

При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням лічильній комісії свого посвідчення особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис «за», «проти» або «утримався» та ставить власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол лічильної комісії та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у Секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

Таємне голосування проводиться при обранні голови ради, заступника голови, звільнення їх з посади, внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо кандидатури голови відповідної місцевої державної адміністрації, прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації та у інших випадках, передбачених законодавством, а також за окремим рішенням.

Голова, заступник голови, депутати районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови відсутності реального чи потенційного конфлікту інтересів. В умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів голова, заступник голови, депутати районної ради зобов’язані самостійно публічно оголосити про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Усунення від участі у прийнятті рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, здійснюється шляхом не участі у голосуванні особи за особистим повідомленням.

При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією, головуючий на засіданні (голова лічильної комісії) оголошує результати голосування і повідомляє прийнято проект (пропозицію) чи відхилено.

При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

 1. При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням свого посвідчення лічильній комісії особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис «за», «проти» або «утримався» та власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного  голосування  головуючому  на засіданні, а списки голосування — у секретаріат сесії.

 1. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які  дали  згоду  балотуватися.  Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Зразок бюлетеня затверджується рішенням ради.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення, що засвідчується особистим підписом.

Кожному депутату видається один бюлетень.

Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

Про результати голосування  складається  протокол,  який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від їх фактичної кількості, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненнями кандидатур.

Підсумки голосування  доводяться  до  депутатів  головою лічильної комісії. По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.

У разі встановлення порушень чи помилок в  організації голосування та підрахунку голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.

 1. Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.
 1. Рішення ради нормативно — правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою  не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в  дію.
 1. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 1. Рішення Таращанської районної ради, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуаль­ної дії (крім внутрішньо організаційних) оприлюднюються на офіційному веб — сайті Таращанської райдержадміністрації та Таращанської районної ради або в Таращанській районній газеті „Таращанський край” не пізніш як за 5 робочих днів із дня  їх прийняття. Оприлюднені на офіційному веб — сайті Таращанської райдержадміністрації та Таращанської районної ради рішення розміщуються упродовж 12 місяців з дня їх прийняття.

Стаття 21. Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і  районного бюджету.

 1. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету вносяться в районну раду головою районної державної адміністрації у порядку, передбаченому статтею 17 Регламенту Таращанської районної ради VІ скликання
 1. Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників райдержадміністрації.
 1. Районна  рада  заслуховує  доповіді  представників райдержадміністрації з питань програм соціально — економічного та культурного розвитку і районного бюджету, їх  відповіді  на запитання  депутатів.

В  обговоренні  питання   слово  для  виступу  може надаватися представникам  постійних комісій за їх рішенням, а також всім депутатам, якщо сесія не прийняла  рішення  про  припинення обговорення.

 1. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.
 1. Про затвердження програм соціально — економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає рішення.

Стаття 22. Протокол сесії.

 1. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснюють секретаріат сесії та виконавчий апарат  районної ради.
 1. У протоколі сесії зазначаються:

—  дата, час і місце проведень засідання;

—  кількість депутатів, присутніх на засіданні;

—  питання порядку денного, винесені на розгляд;

—  прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;

—  всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх   вирішення;

—  повні результати голосування і прийняті рішення.

 1. Протокол сесії ради є офіційним документам, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою. Вони візуються головою секретаріату сесії і підписуються головою ради. Протокол оформляється та оприлюднюється на веб-сайті Таращанської районної ради протягом п’яти робочих днів із дня  проведення пленарного засідання. Оприлюднений протокол пленарного засідання Таращанської районної ради на офіційному веб — сайті Таращанської райдержадміністрації та Таращанської районної ради розміщується упродовж 12 місяців з дня пленарного засідання.

III. Депутати, помічники-консультанти депутата посадові особи і органи  районної ради

Стаття 23. Депутати  районної ради.

 1. Повноваження депутата районної ради визначається Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим регламентом.
 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

   Повноваження депутата районної ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

   Повноваження депутата, обраного після першого засідання та замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів депутата пленарного засідання ради.

Депутату видаються посвідчення  депутата встановленого зразка.

 1. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи виробничу або службову діяльність.
 1. Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково — інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
 1. Діяльність депутата, включає участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручення ради та її органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.
 1. Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов’язків. Доручення депутату можуть давати голова ради, його заступник, комісія, до якої депутата обрано.
 1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

   Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову ради або його заступника, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії — голову цієї комісії.

   Питання про відсутність  депутатів  без поважних або з  невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

 1. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних та інших комісій, розпорядженнями голови ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень, в порядку, передбаченому законодавством про доступ до публічної інформації.
 1. Депутат районної ради повинен дотримуватись правил депутатської етики

Стаття 24. Помічники-консультанти

Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Персональний, підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата місцевої ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата місцевої ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України та цим Регламентом.

  Стаття 25. Права помічника — консультанта депутата.

 Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:

 • входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за пред’явленням
  посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
 • одержувати надіслану  на ім’я  депутата місцевої ради поштову  й телеграфну
  кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата місцевої ради;
 • за дорученням   депутата  місцевої  ради   брати  участь   в   організації  вивчення
  громадської думки,  потреб територіальної громади,  інформувати  про  них депутата
  відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 • за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого   самоврядування   користуватися   копіювально- розмножувальною   та обчислювальною технікою.

Стаття 26. Обов’язки помічника-консультанта депутата

Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України;
 • при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень   депутата,   утримуватися   від   заяв   та   вчинків,    що    його компрометують;
 • за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату місцевої ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
 • допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
 • допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі   виборцями   пропозицій,   заяв   і   скарг   громадян   та   вирішенні порушених у них питань;
 • надавати депутату   організаційно-технічну   та   іншу   необхідну   допомогу   при здійсненні ним депутатських повноважень.

Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву ради, прізвище депутата, а також те, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах у відповідній раді.

Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради, видається районною радою за письмовим поданням депутата. Посвідчення помічника-консультанта депутата вважається недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню повноважень депутата або за його письмовим поданням.

   Стаття 27. Голова  районної ради.

 1. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів на строк її повноважень таємним голосуванням.

Кандидатури на посаду голови  районної ради висуваються на сесії депутатами.

На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної  ради відводиться до пів години сесійного часу, у тому числі для доповіді кандидата — 10 хвилин. За рішенням сесії час обговорення може бути продовжено або скорочено.

Кандидати виступають на пленарному засіданні з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання. У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно.

Голова вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

Про обрання голови ради  районна рада приймає відповідне рішення.

 1. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків  дострокового  припинення повноважень голови ради. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
 1. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
 1. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його  звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

 1. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У разі коли питання про відкликання голови районної ради розглядається не у зв’язку з його заявою, засідання веде заступник голови ради.

Депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови районної ради як посадової особи.

Рішення про відкликання голови  районної ради приймається :

—  шляхом відкритого  голосування, якщо  відкликання голови районної ради здійснюється з поданням особистої заяви;

—  шляхом подачі бюлетенів для таємного  голосування, коли  відкликання голови районної  ради  здійснбється на вимогу депутатів.

 1. Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам  і доводить до відома населення  інформацію    про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2)  забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її   розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує    контроль за їх виконанням;

3)  представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника  голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх  утримання;

4)  вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних   комісій ради;

5)  координує діяльність постійних  комісій  ради,  дає  їм   поручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6)  організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх   повноважень;

7)  організує відповідно до законодавства проведення референдумів  та виборів до  органів  державної  влади  і  місцевого   самоврядування;

8)  організує роботу президії ради;

9)  призначає і звільняє керівників  та  інших  працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її  виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень  громадян;  веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення  громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення   ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовимиколективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до   законодавства;

16) за рішенням ради звертається  до  суду  щодо  визнання   незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних   громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження   районної ради та її органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом ради, а на вимогу не менш як третини депутатів — у   визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

 1. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

   Стаття 28. Заступник голови  районної ради.

 1. Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень, у порядку, встановленому частиною 2 цієї статті.

Заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

 1. Повноваження заступника голови ради, можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

    Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття  радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

 1. Заступник голови ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
 1. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі, та не входить до складу виконавчого апарату. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені для голови ради.

Стаття 29. Постійні комісії  районної ради.

 1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються  Законом  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», цим регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
 1. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.
 1. Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено  їх  кількісний  склад,  переобрано персональний склад.

 1. Районна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів. Голова комісії обирається радою, а заступник голови та секретар комісії — на засіданні комісії.

Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної профільної комісії, але має право брати участь у засіданні будь — якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови  районної ради.

 1. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Про відкликання голови комісії рада приймає  відповідне рішення.

 1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними  органами,  політичними  та  громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організує роботу щодо виконання висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

 1. Основною формою роботи комісій є  засідання.  Вони скликаються в міру необхідності, і є правомочними якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і протидії корупції, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Таращанської районної ради з питань законності і правопорядку, регламенту та депутатської етики.
 1. Засідання комісії оформляються протоколами, у  яких зазначається:

—  час, день, місце проведення засідання;

—  хто бере участь в ньому, головує на засіданні;

—  перелік питань для розгляду, виступаючі;

—  прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісіїа в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.  Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії та оприлюднюються на веб-сайті Таращанської районної ради протягом п’яти робочих  днів із  дня  проведення засідання постійної комісії.

Оприлюднений протокол засідання постійної комісії на офіційному веб — сайті Таращанської райдержадміністрації та Таращанської районної ради розміщується упродовж 1 місяця з дня проведення засідання комісії.

 1. Робота комісії планується на рік. План роботи затверджується на засіданні комісії. У  ньому  зазначаються заплановані заходи, строки їх  виконання,  відповідальні  за виконання.

У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесених до компетенції комісії.

Комісія для вивчення питань може утворювати комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

 1. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.
 1. Організаційно — технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат ради.

Стаття 30. Тимчасові контрольні комісії  районної ради.

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень  районної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 1. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.
 1. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 1. Повноваження  тимчасової  контрольної  комісії  ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 31. Депутатські групи..

 1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради на основі їх взаємної згоди, спільність проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками можуть об”єднуватися в депутатські групи
 1. Депутатська група може бути утворена в будь – який час протягом строку повноважень рали даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

Депутатська група складається не менш як з п”яти депутатів.

 1. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 1. Депутатська група реєструється секретаріатом  районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається  підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. В повідомленні також зазначається період, на який утворюється відповідна група.
 1. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні ради інформує депутатів про сформовані групи, їх кількісний склад та уповноважених представників.
 1. Про зміни в складі групи та прийняття рішення про її розпуск керівник групи письмово повідомляє раду.
 1. Діяльність депутатської групи припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого їх чисельність стає меншою, ніж 5 осіб;

у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск лепутатської групи;

після закінчення строку, на який депутати районної ради об” єдналися в депутатську групу, або строку повноваження районної ради.

 1. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого уповноваженого представника з усіх питань порядку денного сесії.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття  32.  Депутатські фракції.

 1. Депутати районної ради на основі  партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.
 1. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією згідно відповідного положення політичної партії. Депутат районної ради може входити лише до складу однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.
 1. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.
 1. Депутатська фракція реєструється секретаріатом  районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську  фракцію, до якого додається  підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської  фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції та депутатів, які уповноважені представляти фракцію. В повідомленні також зазначається період, на який утворюється відповідна  фракція.
 1. Про зміни в складі фракції та прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про її розпуск керівник фракції повідомляє письмово голову ради.
 1. Керівництво та організація роботи фракції  покладається на керівнка фракції та його заступника. Керівник фракції та його заступник є уповноваженими представниками  фракції у районній раді.
 1. Діяльність депутатської фракції припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого їх чисельність стає меншою, ніж три особи;

у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про її розпуск.

після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень районної ради.

Стаття 33. Права депутатських груп, фракцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 4. об’єднувати зусилля з іншими депутатськими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

Стаття 34. Порядок утворення більшості чи опозиції у районній раді.

 1. Більшість чи опозиція у районній раді створюється шляхом підписання меморандума про створення такої більшості чи опозиції, який викладається у формі спільного документа, що підписується керівниками створених у районній раді груп, фракцій та окремими депутатами, які не входять до складу груп чи фракцій.
 1. Про входження до більшості чи опозиції депутатські групи чи фракції приймають відповідне рішення на своїх засіданнях. Окремі депутати пишуть заяву про приєднання до депутатської більшості чи опозиції, які додаються до підписаного ними меморандуму. Більшість чи опозиція із свого складу обирає координатора.
 1. Депутатські групи, фракції чи окремі депутати не можуть одночасно входити до більшості та опозиції.
 1. Про створення більшості чи опозиції головуючий на пленарному засіданні робить оголошення після реєстрації секретаріатом районної ради за поданням координатора більшості чи опозиції меморандуму для реєстрації.
 1. Діяльність створеної у районній раді більшості чи опозиції припиняється на підставі прийнятого на їх засіданні рішення. Діяльність створеної у районної раді більшості припиняється автоматично після вибуття із її числа окремих депутатів, груп чи фракцій, внаслідок чого її чисельність стає меншою чи рівною половині від загального складу районної ради.

Стаття 35. Права  більшості та  опозиції у районній раді.

 1. Більшість та опозиція має право:

—  готувати узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд постійних комісій районної ради;

— попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада та подавати  на розгляд пленарного засідання  ради власні висновки із цих питань;

— на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

— інші права передбачені чинним законодавством.

Стаття 36. Президія районної ради.

 1. Районна рада може утворити президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 1. До складу президії ради входять голова ради, його заступник,  голови  постійних  комісій  ради,  уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
 1. Положення про президію ради затверджується радою.

Стаття 37. Виконавчий апарат  районної ради.

 1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.
 1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано Таращанській районній  державній  адміністрації.
 1. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
 1. Голова ради очолює виконавчий апарат  районної ради за посадою, та не входить до його складу.

Стаття 38. Розгляд питання про недовіру голові  районної державної адміністрації.

 1. Пропозиції про розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації можуть вноситись на розгляд сесії не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Рішення про включення питання для  розгляду  на  сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

 1. За рішенням сесії і підготовку питання для  розгляду здійснює одна із постійних комісій ради.
 1. Районна рада заслуховує доповідь  представника  від депутатів, ініціаторів розгляду питання, відповіді доповідача на запитання, співдоповідь постійної комісії ради, що  готувала питання до розгляду, виступ голови райдержадміністрації та його відповіді на запитання.
 1.   Рішення  про  недовіру  голові  райдержадміністрації приймаються шляхом таємного голосування.

У  разі  прийняття  рішення  про  недовіру  голові райдержадміністрації голова ради у п’ятиденний термін направляє його Президентові України

IV.Депутатський запит, пропозиції, зауваження і заяви депутатів, запити про доступ до публічної інформації

Стаття 39. Депутатський запит.

 1. Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Депутатський запит може бути внесений депутатом  ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради.
 1. Депутатський запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні ради.  Про підтримання депутатського запиту приймається рішення ради.
 1. Орган або посадова особа, до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов’язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього  раді і  депутату  місцевої ради.  Якщо  запит  з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити  раді та депутатові місцевої ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
 1. Депутат має право дати оцінку відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  ради. Посадових осіб,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  радою.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 1. Рада може  зобов’язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата місцевої ради.

   Стаття 40. Пропозиції, зауваження і заяви, висловлені депутатами на сесії ради узагальнюються виконавчим апаратом ради, за дорученням голови ради розглядаються комісіями, чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним  раді  органами  та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніше як у півторамісячний термін, або в інші строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів районної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також районну раду.

Стаття 41. Оголошення депутатських звернень на пленарних засіданнях районної ради

 1. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата  місцевої  ради з питань,  пов’язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 1. За бажанням депутата під час розгляду питання регламенту «Різне» депутат має право виголосити на засіданні районної ради направлене ним депутатське звернення.
 1. Якщо депутат  не задоволений результатами розгляду свого звернення або особи, до яких направлено звернення,  ухиляються  від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має  право внести депутатський запит відповідно до законодавства та цього  Регламенту.

Стаття 42. Запит на інформацію

Запит  на  інформацію  — це прохання особи спрямоване до Таращанської районної ради в особі голови Таращанської районної  ради  надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  володінні Таращанської районної ради.

Запит  на  інформацію   може   бути   індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою) на  вибір запитувача.

Відповідь  на  запит  на інформацію має бути надана відповідальними посадовими особами не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не  пізніше  п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.

V.Внесення змін і доповнень до Регламенту

Стаття 43. Зміни до Регламенту

Зміни до цього Регламенту можуть вноситися за рішенням сесії Ради на пропозицію голови Ради, постійних комісій або депутатів.

Зміни та доповнення до Регламенту Ради вносяться на розгляд пленарного засідання Ради в порядку підготовки питань на розгляд Ради, визначеному цим Регламентом.

Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій, подається керівництву Ради і з відповідною резолюцією щодо опрацювання надсилається до постійної комісії Ради з питань законності і правопорядку, регламенту, депутатської етики. Комісія розглядає запропонований проект рішення і готує свої висновки або проект рішення.

 

 

Заступник голови ради                                                                                 О.С.Степаненко